Litt informasjon

Selv om jeg synes at dette er presentabelt, så er det selvsagt ikke helt ferdig. Det skal komme både flere lenker, flere personomtaler og flere bilder. Kommer ånden over meg, kan det også bli nye funksjoner.

Nytt:
Dette gjelder bare direkte etterkommere etter C.L.A.v.G:
Rett over en av foreldrene, avhengig av hvem som representerer nedstammingen fra Carl August Ludwig v. Gleditsch, finner du en "anerekke" i hvite feldt. Nederst i hvert feldt finner du [Tre]. Klikker du på [Tre] får du opp etterkommerne i 3 generasjoner etter angjeldende person, klikker du i stedet på navnet i feldtet får du opp personen.

Bilder og personomtaler er jeg takknemlig for å motta.

For at boka skal være a jour er jeg avhengig av å få melding om fødsler, dødsfall og andre familiebegivenheter som bør være med. Oppdager dere feil i de opplysningene som er gitt er det bra om jeg får vite det. Har dere tips om forbedringer tar jeg gjerne det også.

Min e-post-adresse er:ingmigle@online.no

Personopplysningene er nå begrenset i h.h.t. datatilsynets retningslinjer

Takk for oppmerksomheten! Nå kan du få fortsette.

Michael Gleditsch